Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

เกมบทบาทสมมติเรื่องกฎ

1.ชื่อเกม …..เกมบทบาทสมมติเรื่องกฎ
2.วัตถุประสงค์
…..1.เพื่อให้สมาชิกรู้และเข้าใจความหมายของกฎ
…..2.สมาชิกนำไปปฏิบัติได้
3.จำนวนผู้เล่น ไม่เกิน 32 คน (4 หมู่)
4.สถานที่ ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์
…..1.อุปกรณ์ประกอบการเล่น 4 ชุด ชุดละ 3-4 ชนิด ต่างกันเช่น หมู่ 1 ปากกา หมวก เครื่องคิดเลข ส้ม หมู่ 2 มีด หนังสือ ถุงพลาสติก แว่นตา เป็นต้น
…..2.บัตรคำสั่งให้แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่ให้มาให้สัมพันธ์กับกฎ ข้อ……. จำนวน 4 ใบ (หมู่ละ 1 ใบ)
6.ระยะเวลา ให้เวลาซ้อม 2 นาที แสดงหมู่ละไม่เกิน 2 นาที
7.วิธีเล่น
…..1.หัวหน้าหมวดเรียกให้หัวหน้าหมู่เลือกอุปกรณ์หมู่ละ 1 ชุด พร้อมบัตร คำสั่ง 1 ใบ
…..2.ให้สมาชิกแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติด้วยอุปกรณ์ที่แจกให้ โดยให้สัมพันธ์กับกฎตามที่ระบุในบัตรคำสั่ง (ผูกเป็นเรื่องเดียวกัน)
…..3.ให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมติทีละหมู่ เวลาไม่เกิน 2 นาที ขณะแสดง ให้หมู่อื่นสังเกตว่าบทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใด
…..4.หมู่ที่แสดงเสร็จแล้ว สมาชิกหมู่อื่นทายว่าแสดงบทบาทสมมติสัมพันธ์กับกฎข้อใดบ้าง(ให้บอกได้ไม่เกิน 4ข้อ)
…..5.หมู่ที่แสดงเฉลยว่าถูกต้องหรือไม่
8.กติกา ความเห็นแต่ละหมู่อาจไม่เหมือนกัน หัวหน้าหมวดควรอธิบายเพิ่มเติม
9.สรุปเกม
…..1. สมาชิกได้แสดงออก
…..2. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจความหมายของกฎ
…..3. สมาชิกได้ช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์

เกมทดสอบกฎ

1. ชื่อเกม…..เกมทดสอบกฎ
2. วัตถุประสงค์ …..เพื่อให้สมาชิกจำกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
3. จำนวนผู้เล่น …..ไม่เกิน 32 คน (4 หมู่)
4. สถานที่ …..ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์ ….. บัตรคำกฎแต่ละข้อ แยกเป็นคำ ๆ หมู่ละ 1 ชุด (ชุดละ 10 ชิ้น) มีตัวลวง(ใส่ซอง)
6. ระยะเวลา ….. 5 – 10 นาที
7. วิธีเล่น
…..1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก หมู่ละ 1 แถว
…..2. หัวหน้าหมวดแจกซองบัตรคำ หมู่ละ 1 ซอง ให้สมาชิกคนแรกถือ
…..3. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ สมาชิกคนที่ 1 วิ่งไปหน้าแถวของตนต่อบัตรคำ ต่อให้ได้ข้อความกฎที่ถูกต้อง
…..4. หัวหน้าหมวดให้สัญญาณ สมาชิกคนที่กำลังต่อบัตรคำ วิ่งกลับมาที่แถว
…..5. ตีมือสมาชิกคนต่อไปเพื่อเปลี่ยนไปต่อบัตรคำแทน
…..6. สมาชิกคนที่ 2 ทำเช่นเดียวกับสมาชิกคนที่ 1
8. กติกา
…..1 .เมื่อถึงเวลาพอสมควร ให้หัวหน้าหมู่และรองหัวหน้าหมู่ตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่
…..2. หมู่ไหนเรียงข้อความได้ถูกต้อง ตามลำดับข้อ ในเวลาน้อยที่สุด ชนะ
9. สรุปเกม
…..1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
…..2. สมาชิกร่วมมือกันทำกิจกรรม มีความสามัคคี

กระเป๋าถักโครเชต์

ด้วย ชุมนุมสายใยรักแห่งดวงตา จะได้ทำการจัดกิจกรรมถกไหมพรม ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ ลองไปดูหรือศึกษาแบบลวดลายต่าง ๆ ของงานที่สำเร็จแล้วดูนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

กระเป๋าถักโครเชต์ครึ่งพระจันทร์เสี้ยวมนตรา
กระเป๋าถักโครเชต์ครึ่งพระจันทร์เสี้ยวมนตรา 
กระเป๋าถักโครเชต์ลายตาข่ายติดดอกไม้มุกสีขาว
กระเป๋าถักโครเชต์ลายตาข่ายติดดอกไม้มุกสีขาว 
กระเป๋าถักโครเชต์ปิ๊กแป๊กแบบใบใหญ่ทันสมัย
กระเป๋าถักโครเชต์ปิ๊กแป๊กแบบใบใหญ่ทันสมัย 
กระเป๋าถักโครเชต์ลายต่อดอกแบบถืออินแฟชั่น
กระเป๋าถักโครเชต์ลายต่อดอกแบบถืออินแฟชั่น 
กระเป๋าถักโครเชต์สามใบเถาพวงจันทร์เขียวฟ้าชมพู
กระเป๋าถักโครเชต์สามใบเถาพวงจันทร์เขียวฟ้าชมพู 
กระเป๋าถักโครเชต์ลายปุ่มใบเล็กกิ๊บเก๋
กระเป๋าถักโครเชต์ลายปุ่มใบเล็กกิ๊บเก๋ 
กระเป๋าถักโครเชต์สองแบบสองสไตล์ใบเล็กโดนใจ
กระเป๋าถักโครเชต์สองแบบสองสไตล์ใบเล็กโดนใจ 
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เหรียญลายวงกลมฟุตบอลสีน้ำตาลไหม้สลับสี
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เหรียญลายวงกลมฟุตบอลสีน้ำตาลไหม้สลับสี 
กระเป๋าถักโครเชต์แบบถือใส่ห่วงไม้ติดดอกไม้
กระเป๋าถักโครเชต์แบบถือใส่ห่วงไม้ติดดอกไม้ 
กระเป๋าถักโครเชต์หูรูดติดดอกไม้สีหวาน
กระเป๋าถักโครเชต์หูรูดติดดอกไม้สีหวาน 
กระเป๋าถักโครเชต์สะพายใส่เลื่อมแต่งสวยอินเทรนด์
กระเป๋าถักโครเชต์สะพายใส่เลื่อมแต่งสวยอินเทรนด์ 
กระเป๋าถักโครเชต์ระบายเจ็ดชั้นติดดอกไม้สายยาวสีชมพูสวยหวาน
กระเป๋าถักโครเชต์ระบายเจ็ดชั้นติดดอกไม้สายยาวสีชมพูสวยหวาน 
กระเป๋าถักโครเชต์แบบย่ามเล็กกิ๊บเก๋ดำชมพูเข้ม
กระเป๋าถักโครเชต์แบบย่ามเล็กกิ๊บเก๋ดำชมพูเข้ม 
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เครื่องเขียนการเรียนสีชมพูน้ำตาล
กระเป๋าถักโครเชต์ใส่เครื่องเขียนการเรียนสีชมพูน้ำตาล 
กระเป๋าถักโครเชต์เทรนด์วาไรตี้
กระเป๋าถักโครเชต์เทรนด์วาไรตี้ 
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกสามชั้นคอลเลคชั่นสวยเก๋
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกสามชั้นคอลเลคชั่นสวยเก๋ 
กระเป๋าถักโครเชต์ทรงตะกร้าผูกเชือกสีเหลืองสลับขาว
กระเป๋าถักโครเชต์ทรงตะกร้าผูกเชือกสีเหลืองสลับขาว 
กระเป๋าถักโครเชต์ถือสลับลายใบเล็กระบายพัด
กระเป๋าถักโครเชต์ถือสลับลายใบเล็กระบายพัด 
กระเป๋าถักโครเชต์ปิกแป๊กใส่เหรียญสีชมพูสายยาวน่ารัก
กระเป๋าถักโครเชต์ปิกแป๊กใส่เหรียญสีชมพูสายยาวน่ารัก 
กระเป๋าถักโครเชต์summerbagflower
กระเป๋าถักโครเชต์summer bagflower 
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกการะเกดบานสะพรั่ง
กระเป๋าถักโครเชต์ต่อดอกการะเกดบานสะพรั่ง 


เกมเก้าอี้กฎ

1. ชื่อเกม….. เก้าอี้กฎ
2. วัตถุประสงค์….. เพื่อทดสอบสมาชิกในเรื่องกฎ
3. จำนวนผู้เล่น …..ไม่เกิน 32 คน (4 หมู่)
4. สถานที่ …..ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์….. เก้าอี้ 4 ตัว
6. ระยะเวลา….. 7 – 10 นาที
7. วิธีเล่น
…..1. สมาชิกเข้าแถวตอนลึก แถวละ 1 หมู่
…..2. เก้าอี้วางหน้าหมู่ละ 1 ตัว ระยะห่างพอควร หัวหน้าหมู่ยืนหลังเก้าอี้
…..3. สมาชิกแต่ละหมู่นับตามลำดับจากคนหน้าถึงหลังสุด จำหมายเลขของตนเอง
…..4. เริ่มเกมที่หัวหน้าหมวด เรียก เช่น หมายเลข 2 – กฎข้อ 5 สมาชิกที่นับเลข 2 ของทุกหมู่ วิ่งมานั่งที่เก้าอี้ ท่องกฎข้อ 5 หัวหน้าหมู่ (ซึ่งยืนอยู่หลังเก้าอี้ตรวจดูว่าสมาชิกท่องกฎถูกหรือไม่
…..5. ถ้าหัวหน้าหมวดสั่ง กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้สมาชิกทุกคนของแต่ละหมู่ เกาะเอว วิ่งอ้อมเก้าอี้ และร้องเพลง “ผู้บำเพ็ญประโยชน์” (รวมทั้งหัวหน้าหมู่ด้วย หมู่ไหนร้องเพลงชัดเจน พร้อมเพรียง หัวหน้าหมวดอาจให้คะแนนเพิ่ม)
8. กติกา
….. 1. สมาชิกที่ออกมาท่องกฎต้องตรงกับหมายเลขที่นับ
…..2. สมาชิกที่ท่องกฎไม่ถูกต้อง ไม่ได้คะแนน
…..3. หัวหน้าหมวดพยายามเรียกสมาชิกทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
9. สรุปเกม
…..1. สมาชิกได้ทบทวนกฎ
…..2. หัวหน้าหมู่ต้องจำกฎให้แม่นยำ
…..3. สมาชิกทุกคนได้แสดงออก และมีส่วนร่วม
…..4.ได้ออกกำลังกาย