แบบทดสอบที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 2
เรื่อง “การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์  ามารถบอกวิธีการจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ถูกต้อง

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย  ⁄  หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย  × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด

……………. 1. กลุ่มสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดของผู้บำเพ็ญประโยชน์เรียกว่า “หมวด”
……………. 2. สมาชิก 1 หมวด ควรมีไม่เกิน 32 คน
……………. 3. สมาชิก 1 หมวดมีกี่หมู่ก็ได้
……………. 4. สมาชิกแต่ละหมู่ควรมีไม่เกิน 10 คน
……………. 5. หัวหน้าหมู่ได้มาจากการเลือกตั้งภายในหมู่
……………. 6. ผู้ช่วยหัวหน้าหมู่ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหมู่ในการดูแลสมาชิกในหมู่
……………. 7. การเลือกหัวหน้าหมู่ควรใช้ระบบอาวุโส
……………. 8. หัวหน้าหมู่ที่ลักษณะเผด็จการจะช่วยทำให้งานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
……………. 9. ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนเรียกว่าหัวหน้าหมวด
……………. 10. โครงสร้างการจัดหมวดหมู่ที่ถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างด้านล่าง
bp01

Posted on 4 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: