แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง ระบบหมู่

แบบทดสอบที่ 3
เรื่อง “ระบบหมู่”

จุดประสงค์  สามารถบอกความหมาย ความสำคัญและระบบการทำงานเป็นหมู่ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย ⁄ หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด

……………. 1. ระบบหมู่คือ กลุ่มสมาชิกตั้งแต่ 4 – 8 คน (ไม่เกิน 8 คน) อยู่รวมกันเป็นหมู่ และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
……………. 2. ชื่อและสัญลักษณ์ประจำหมู่ สมาชิกในแต่ละหมู่จะเป็นผู้กำหนดขึ้น นิยมตั้งชื่อหมู่ตามชื่อดอกไม้
……………. 3. การตรวจสอบจำนวนสมาชิกและการแต่งกายเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหมวด
……………. 4. การบันทึกกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติในแต่ละคาบเรียนของหมู่ จะบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำหมู่
……………. 5. แต่ละหมู่จะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ ชื่อหมู่และถุงอุปกรณ์ประจำหมู่
……………. 6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ใช้หลักการในการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสพูด แสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้เต็มที่
……………. 7. ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหมู่คือหัวหน้าหมวด
……………. 8. การประชุมหัวหน้าหมู่ จะเลือกหัวหน้าหมู่ 1 คน เป็นประธานในการประชุม
……………. 9. รูปแบบของปกของสมุดบันทึกประจำหมู่ จะบอกหมวดที่ หมู่ ชื่อหมู่ รายชื่อ สมาชิกในหมู่
……………. 10. ถุงอุปกรณ์ประจำหมู่ควรนำเมื่อหัวหน้าหมวดบอกเท่านั้น

Posted on 4 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: