แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง “คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1.บอกคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
…………….2.บอกหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้
…………….3.บอกวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นได้
…………….4.อธิบายความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
1. คำปฏิญาณตนของผู้บำเพ็ญประโยชน์มีกี่ข้อ
…….1. 2 ข้อ …….2. 3 ข้อ
…….3. 4 ข้อ …….4. 5 ข้อ

2. ข้อใดคือคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อที่ 1
…….1.ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….2.ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
…….3.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
…….4.เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่น้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ

3. ข้อใดคือคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อ 2
…….1. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….2. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
…….3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
…….4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่น้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ

4. ข้อใดคือคำ ปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข้อ 3
…….1. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….2. ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
…….3. ข้าพเจ้าจะทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….4.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. สิ่งใดที่ต้องกระทำในขณะปฏิญาณตนทุกครั้ง
…….1. จับมือทักทาย
…….2. ทำความเคารพ (Salute)
…….3. แสดงรหัส
…….4. การยืนตัวตรง มือแนบข้างลำตัว

6. คำปฏิญาณข้อใดที่แสดงถึงความเชื่อในคำปฏิญาณและจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์
…….1. ข้อ 3 …….2. ข้อ 4
…….3. ข้อ 5……. 4. ข้อ 6

7. พรรณนภาจะยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติทุกเช้าโดยไม่พูดคุยหรือเล่นกับเพื่อนเลย ถือว่าพรรณนภาปฏิบัติตามคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์ข้อใด
…….1. ข้อ 1…….. 2. ข้อ 2
…….3. ข้อ 3 …….4. ถูกทุกข้อ

8.เกวลินมีความเชื่อในคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์แสดงว่าเกวลินปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณตนข้อใด
…….1. ข้อ 1 ……..2. ข้อ 2
…….3. ข้อ 3 …….4. ถูกทุกข้อ

9.ผู้บำเพ็ญประโยชน์จะต้องช่วยกันป้องกันประเทศให้พ้นจากการรุกรานของศัตรู ช่วยส่งเสริมประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งนี้ด้วยกาปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เคารพกฎหมายบ้านเมือง เช่น กฎจราจร เป็นต้น ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อสถาบันใด
…….1. ชาติ …………………..2. ศาสนา
…….3. พระมหากษัตริย์ …….4. ถูกทุกข้อ

10.ปฏิบัติตนอย่างไรจึงได้ชื่อว่าช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
…….1. จูงคนแก่ข้ามถนน ……….2. นำอาหารไปเลี้ยงที่บ้านราชวิถี
…….3. ให้เงินแก่คนขอทาน……. 4. ถูกทุกข้อ

ลองทำดูนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีข้อคำถามใด ติดต่อเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/kruphimporn

หรือลองอ่านจาก SlideShare ดูนะคะ

หรือดาวน์โหลดชนิดไฟล์ pdf ได้ที่ >>> แบบทดสอบที่ 4 คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

Posted on 6 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: