แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 5
เรื่อง “กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1.สมาชิกสามารถบอกกฎทั้ง 10ประการของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…………….2.สมาชิกสามารถวิเคราะห์กฎกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ให้สมาชิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วตอบลงในกระดาษคำตอบใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1 – 9

ข้อ 1 ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้
ข้อ 2 ซื่อสัตย์
ข้อ 3 ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ
ข้อ 4 เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ
ข้อ 5 สุภาพอ่อนน้อม
ข้อ 6 เมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
ข้อ 8 อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง
ข้อ 9 มัธยัสถ์
ข้อ 10 สุจริตพร้อมกายวาจาใจ

1. การใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า โดยเห็นถึงคุณค่าของเงิน แสดงว่าสมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อใด
…..1. ข้อ 5 …..2. ข้อ 7 …..3. ข้อ 9 …..4. ข้อ 10

2. การเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงใด ๆ ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 3 …..3. ข้อ 5 …..4. ข้อ 8

3. การรู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่า ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 4 …..2. ข้อ 6 …..3. ข้อ 7 …..4. ข้อ 9

4. การมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สุขุมรอบคอบ นอบน้อม และมีมารยาทที่งดงามแบบไทย ๆ ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 3 …..2. ข้อ 5 …..3. ข้อ 8 …..4. ข้อ 10

5. การระมัดระวังทรัพย์สมบัติทั้งของตนเองและของผู้อื่น ถือเป็นการปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 2 …..3. ข้อ 9 …..4. ข้อ 10

6. กฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่จะทำให้สมาชิกเป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดูและเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่า
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 4 …..3. ข้อ 5 …..4. ข้อ 9

7. การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และค้างแรมด้วย กิจกรรมดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย หากสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 6 …..2. ข้อ 7 …..3. ข้อ 8 …..4. ข้อ 9

8. การมีเพื่อนนักเรียนจากประเทศสิงคโปร์มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นประจำทุกปี และคณะนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความรัก ความอบอุ่น แสดงว่าได้ปฏิบัติตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 4 …..2. ข้อ 6 …..3. ข้อ 8 …..4. ข้อ 10

9. การช่วยกันเก็บภาชนะที่ใส่อาหารหลังทานอาหารเรียบร้อยรวมถึงการทำความสะอาดโต๊ะอาหารของตนเอง การปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ แสดงว่าได้ปฏิบัติตนตามกฎข้อใดของผู้บำเพ็ญประโยชน์
…..1. ข้อ 1 …..2. ข้อ 3 …..3. ข้อ 6 …..4. ข้อ 9

10. เราสามารถเปรียบเทียบกฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์กับสิ่งใดทีใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุข ร่มเย็น
…..1. กฎหมาย….. 2. ศีลธรรม….. 3. วินัย….. 4. ประเพณีวัฒนธรรม

ลองทำดูนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีข้อคำถามใด ติดต่อเพิ่มเติมที่  https://www.facebook.com/kruphimporn

หรือลองทำจาก SlideShare ดูนะคะ

หรือดาวน์โหลดชนิดไฟล์ pdf ที่ >>> แบบทดสอบที่ 5 กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

Posted on 6 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: