แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
motto

เตรียมพร้อมเสมอ มีความหมายว่า เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ อันอาจเกิดได้ทุกโอกาส โดยพยายามเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น และเตรียมของใช้บางอย่างที่จำเป็นติดตัวไว้เสมอ เช่น เตรียมเงินติดตัวไปพอที่จะใช้โทรศัพท์เมื่อจำเป็น มีกระดาษ ดินสอที่จะจดข้อความยามฉุกเฉิน และมีหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คำขวัญของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

goodt

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั่วโลกต่างพยายามทำความดีทุกอย่าง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งการทำความดี คือ การที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่ประจำ

 

แบบทดสอบที่ 6
เรื่อง “คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

จุดประสงค์ 1. สมาชิกสามารถบอกคติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
…………….2. สมาชิกสามารถบอกความหมายและแนวทางในการปฏิบัติตนตามคติพจน์ และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้

ให้สมาชิกเติมเครื่องหมาย ⁄ หน้าข้อความที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่คิดว่าผิด
………………. 1. คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์คือ เตรียมพร้อมเสมอ
………………. 2. ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เป็นคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 3. MOTTO คือคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 4. การช่วยเหลือที่บ้านทำงานบ้านถือเป็นการปฏิบัติตนตามคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 5. การเตรียมของใช้ที่จำเป็นติดตัวด้วยตลอดเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง
………………. 6. สมาชิกพบคนเป็นลม สามารถหายาดมในกระเป๋านักเรียนมาช่วยผู้นั้นได้ ถือว่าได้ปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 7. GOOD TURN คือคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 8. กระดุมหลุดแบบฉุกเฉิน การมีเข็ม-ด้ายเพื่อเย็บกระดุม จัดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์
………………. 9. การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะทำการสอบกลางภาค เป็นการปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์
……………….10. ช่วยจูงเด็กข้ามถนน เป็นการปฏิบัติตนตามคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

หรือดาวน์โหลดจาก SlideShare

หรือดาวน์โหลดไฟล์ pdf ที่ >>> แบบทดสอบที่ 6 คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

Posted on 7 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: