หน่วยที่ 5 ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

0a1  ท่าพัก
คำสั่ง “พัก” ของผู้บำเพ็ญประโยชน์มีดังนี้
1. “พัก” คือ การหย่อนเข่าซ้าย หรือขวา
2. “ตามระเบียบพัก” คือ การแยกเท้าซ้ายออกไปด้านข้าง ห่างจากเท้าขวา
ประมาณ 1 ฟุต ยืนตัวตรง แขนทั้งสองไขว้หลังให้เสมอระดับเอว
มือขวาจับข้อมือซ้าย ให้น้ำหนักตัวอยู่ตรงกลาง ตามองตรงไป
ข้างหน้า
3. “ตามสบายพัก” คือ พักตามสบายแต่อยู่ในแถว

 

 

 

a02

ท่าตรง
1 ถ้าอยู่ในท่า “ตามระเบียบพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เท้าซ้ายชิดเท้าขวา
ปล่อยมือ ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว
2. ถ้าอยู่ในท่า “พัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้กระตุกเข่าที่หย่อนให้ตรง
แขนตรง ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว
3. ถ้าอยู่ในท่า “ตามสบายพัก” เวลาสั่ง “ตรง” ให้เข้าแถวให้เป็น
ระเบียบ ยืนตรง ฝ่ามือทั้งสองแนบลำตัว

 

 

 

 

0a3การเข้าแถวรูปเกือกม้า  มีวิธี ดังนี้
กำหนดให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์เป็นหมู่เชิญธง 3 คน
1. หัวหน้าหมวดสั่ง “หมู่เชิญธงเข้าประจำที่ ทำ” ผู้เชิญธง 3 คนเข้าแถวหน้ากระดานห่างจากผู้เรียก 3 ก้าว คนกลางอยู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า ”ตามระเบียบพัก”
2. หัวหน้าหมวดสั่ง “สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าแถวหลังกองเกียรติยศ 2 แถว ทำ” ทุกคนวิ่งมาเข้าแถวตอนลึกเรียงลำดับความสูงไปต่ำ ต่อหลังผู้ที่เป็นกองเกียรติยศ ให้จำนวนทั้ง 2 แถวเท่ากัน เมื่อมาถึงให้ชิดเท้าตรงแล้วอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก”
3. หัวหน้าหมวดสั่ง “ขยายแถวรูปเกือกม้า ทำ” ทุกคนย่ำเท้า สมาชิกคนที่ 1 ก้าวเท้าออกมายืนอยู่ข้างหน้าของแต่ละแถว คนที่ 2, 3.. ทำเช่นเดียวกันจนหมด จะได้แถวรูปเกือกม้า เมื่อหัวหน้าหมวดออกคำสั่งเสร็จแล้ว ให้กลับหลังหัน เดินมายืนตรงหน้าเสาธงแล้วกลับหลังหัน หันหน้าเข้าแถวรูปเกือกม้า
4. หัวหน้าหมวดสั่ง “แถว-หยุด” ทุกคนหยุด (ให้ตบจังหวะเท้าเหมือนวิธีที่ 1)

 

 

 

0a4การเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง
หัวหน้าหมวด : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ มือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน หันฝ่ามือเข้าหากันและขนานกัน
การเข้าแถว : (ถ้าหมู่เดียว) ให้มาเข้าแถวหน้าหัวหน้าหมวด หัวหน้าหมู่ ตรงหน้าหัวหน้าหมวดห่างประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวหลังหัวหน้า หมู่ (ถ้ามีมากกว่า 1 หมู่) ให้หมู่ที่เป็นหลักเข้าแถวตอนตรงหน้าหัวหน้า หมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว หมู่อื่นๆ เข้าแถวตอนเป็นแนวเดียวกันไป ทางซ้ายและทางขวาของหมู่หลัก ( เช่น ถ้ามี 5 หมู่ หมู่ 3 เป็นหมู่หลัก ถ้ามี 4 หมู่ หมู่ 2 และ หมู่ 3 เป็นหมู่หลัก )
การจัดแถว : ระยะต่อสุดช่วงแขนของสมาชิกยื่นไปจดหลังของผู้อยู่ ข้างหน้าทุกคนตามลำดับ และ ทุกคนอยู่ในท่า “ตามระเบียบ พัก” โดยอัตโนมัติ

 

0a5การเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
หัวหน้าหมวด : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปทางข้างเสมอแนวไหล่ มือแบ นิ้วทั้งห้าชิดกัน หันฝ่ามือไปข้างหน้า
การเข้าแถว : ให้เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวข้างหน้าหัวหน้าหมวด หมู่ที่ 1 อยู่ซ้ายมือหัวหน้าหมวด ให้กึ่งกลางของแถวอยู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว
การจัดแถว : ใช้แขนขวาจดปลายศอกซ้าย ไม่เว้นระยะเคียงระหว่างหมู่ ทุกคนจัดแถวทางขวา

Posted on 12 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: