ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์ (ต่อ)

0a6

การเข้าแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
หัวหน้าหมวด : มือกำทั้งสองข้าง เหยียดตรงออกไปข้างหน้าขนานกับพื้น งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือหากัน
การเข้าแถว : ให้หมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้ากระดานหน้าหัวหน้า หมวด ให้กึ่งกลางของหมู่ตรงหน้าหัวหน้าหมวด ห่างประมาณ 6 ก้าว หมู่ต่อๆ ไป ไปเข้าแถวหมู่หน้า กระดานด้านหลังหมู่ 1 ตามลำดับ ระยะต่อระหว่าง หมู่ 1 ช่วงแขน
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคลในหมู่ ยกมือซ้ายขึ้น เท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา

 

 

 

0a7
การเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม
หัวหน้าหมวด : มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ำฝ่ามือเข้าหาตัวโบกผ่านลำตัว ประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม
การเข้าแถว : ให้หมู่ 1 อยู่ซ้ายมือของหัวหน้าหมวด โดยหัวหน้าหมู่อยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ 1 ตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด โดยหัวหน้าหมวดเป็นจุดศูนย์กลางไม่เว้นระยะหมู่
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคล เช่นเดียวกับการเข้าแถวแบบหน้ากระดาน

0a8
การเข้าแถวรูปวงกลม
หัวหน้าหมวด : มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ำฝ่ามือเข้าหาลำตัวโบกผ่านลำตัว ประสานกัน ด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม
การเข้าแถว : ให้หมู่ 1 อยู่ซ้ายมือหัวหน้าหมวด โดยหัวหน้าหมู่อยู่แนวเดียวกับหัวหน้าหมวด หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ 1 ตามลำดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายไปจดหัวหน้าหมู่ 1 หัวหน้าหมวดเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่เว้นระยะหมู่
การจัดแถว : ระยะเคียงระหว่างบุคคล ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง

0a9
การเข้าแถวรัศมีหรือแถวล้อเกวียน

หัวหน้าหมวด : มือขวาแบคว่ำ กางนิ้วออกทุกนิ้วชูไปข้างหน้า ทำมุมประมาณ 45 องศา
การเข้าแถว : ให้ทุกหมู่เข้าแถวตอนหมู่หน้าหัวหน้าหมวด ห่างจากหัวหน้าหมวดประมาณ 6 ก้าวเป็นรูป รัศมี โดยให้หมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมือของหัวหน้าหมวด ทำมุมออกไปประมาณ 45 องศา หมู่ 2 และหมู่ต่อๆไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ 1 ตามลำดับจนถึงหมู่สุดท้าย จะอยู่ทางขวามือของ หัวหน้าหมวดทำมุมออกไปประมาณ 45 องศา ระยะต่อของหมู่ 1 ช่วงแขน ระยะเคียงของหัวหน้าหมู่พอสมควร
การจัดแถว : ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง

Posted on 13 สิงหาคม, 2014, in กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ and tagged . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: