ผู้จัดทำ

ชื่อ พิมพ์พร ดวงตา

เกิด วันที่ 9 เมษายน 2523

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2541 ประกาศนีบัตรมัธยมศึกษา (ม.6) -โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
พ.ศ.2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
พ.ศ.2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

1 กรกฎาคม 2557 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนหนแหนพัฒนวิทยาคม จ.นครราชสีมา
9 พฤศจิกายน 2550 ครู คศ.1 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.โยสธร
29 มกราคม 2553  ครู คศ.1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
29 มิถุนายน 2554 ครู ชำนาญการ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.โยสธร
7 ธันวาคม 2555 ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อ.กุดชุม จ.ยโสธร (คำสั่งที่ 422/2556 ลว.29 ต.ค.56)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: