แนะนำการเรียน

แนะนำการเรียนทาง Social Media 

 รายวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        ในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา บพ 401 ผู้บำเพ็ญประโยชน์  ให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง  ดังนี้

1.  ก่อนเรียนนักเรียนทุกคนต้องสมัคร E-mail  แนะนำให้เป็นของ gmail นะคะ

2. ให้นักเรียนเข้าเรียนที่เว็บไซต์ https://kruphimporn.wordpress.com

3. ให้นักเรียนเรียนทีละหน่วยเรียงตามลำดับ  โดยการอ่านเนื้อหาสาระ ดูภาพประกอบ ดูสไลด์ ดูวีดีโอ ตามลำดับขั้นตอนที่นำครูนำเสนอ

4. หากตอนใดที่นักเรียนศึกษาแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัย ให้พิมพ์ลงในช่อง “ใส่ความเห็น. ด้านล่าง

5. ทุกครั้งที่เรียน ให้นักเรียนลงชื่อ ชั้น เลขที่  ที่ช่องส่งความเห็น ซึ่งอยู่ด้านล่างของเนื้อหาทุกเรื่อง

6.  เมื่อนักเรียนเรียนจบในแต่ละหน่วยแล้ว  ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายเรื่องในแต่ละหน่วย  ให้ครบทุกข้อ  โดยพิมพ์คำตอบลงในโปรแกรม word  ตั้งชื่อไฟล์ชื่อนักเรียนตามด้วยชื่อหน่วยที่เรียน แล้วส่งไฟล์คำตอบมาให้ครูตรวจทาง  E-mail :: kruphimporn@gmail.com

**** ขอให้นักเรียนโชคดีและ “ผ่าน” จากการเรียนทาง Social Media ทุก ๆ คน ****

 นางพิมพ์พร  ดวงตา  ผู้สอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 086-4131180

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: