แบบทดสอบ บพ 401

แบบทดสอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชา บพ 401 ผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง แนวทางในการเรียนวิชากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง ระบบหมู่

แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง กฎของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง คติพจน์และคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 7 เรื่อง ระเบียบแถวของผู้บำเพ็ญประโยชน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: