หน่วยที่ 2 การเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์

หน่วยที่ 2 การเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์

การเปิดชุมนุมของผู้บำเพ็ญประโยชน์

ระบบหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

แบบทดสอบที่ 2  เรื่อง “การจัดหมวดหมู่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: